Rekisteriseloste

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_border_style=”default” data_animation=”fadeInLeft”][cmsmasters_text]

Henkilötietolaki 523/99 ja §10

Rekisterinpitäjä
HoitoHuone Kivuton Oy Y-tunnus 2236649-2
Jalkahoitola Anita Lindbom Y-tunnus 1818003-8
Naprapaatti Jaana Kumpulainen Y-tunnus 1340685-1

Rekisterin tarkoitus
Tallennettuja henkilö-ja hoitotietoja käytetään lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ajanvarauksiin.

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan asiakkailta itseltään ja terapeutin suorittamien toimintojen mukaan. Tiedot tallennetaan Acute potilastietojärjestelmään, Vihta ajanvarausjärjestelmään ja paperiseen kortistoon.

Rekisterin suojaus
Tallennetut tiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot tallennetaan palveluntarjoajan suojattuun tietokantaan ja laitteisto on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Paperisessa muodossa olevat asiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia oikaisua virheellisestä, tarpeettomasta tai puutteellisesta henkilötiedosta.
Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai allekirjoitetulla asiakirjalla.

Tietojen luovutus
Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tarpeen mukaan.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]